Bestuursverkiezing

 

April 2018

Bijlage A

Probus bestuursverkiezingen

 

  1. Om de twee jaar  worden bestuursverkiezingen georganiseerd.

 

     2. De bestuursverkiezingen vinden plaats tijdens de ledenvergadering van oktober.

 

     3. Het mandaat van het nieuwe bestuur vangt aan op 01 januari van het volgende jaar.

 

     4. De uittredende voorzitter wordt voor de volgende bestuursperiode in principe opgevolgd door de ondervoorzitter, tenzij deze het mandaat van voorzitter     niet wenst op te nemen. In dat geval kiest het bestuur tussen haar leden de nieuwe voorzitter.

 

     5. De uittredende voorzitter wordt ambtshalve als “past-voorzitter” gedurende de volgende bestuursperiode toegevoegd lid van het bestuur.

 

     6. Na deze bestuursperiode wordt de past-voorzitter opnieuw verkiesbaar als bestuurslid.

 

     7. Nieuwe bestuursleden vervullen in principe 2 opeenvolgende mandaten, al dan niet in dezelfde bestuursfunctie. Zij kunnen nochtans beslissen geen 2de mandaat op te nemen. In dat geval worden zij bij de bestuurswissel terug gewoon lid.

         

     8. Alle bestuursleden die een 2de opeenvolgend mandaat beëindigen, behalve de ondervoorzitter en de uit-of aftredende voorzitter, zijn automatisch uittredend. Daarna zijn ze telkens direkt opnieuw verkiesbaar voor één volgend mandaat.

 

     9. Bij de bestuursverkiezingen worden op basis van het aantal vacante  mandaten 1 of meer nieuwe bestuursleden verkozen.

        

  10. Alle leden, die minstens één jaar lid zijn van de club, zijn in principe kandidaat voor een bestuursmandaat. Hiervan afzien kan mits een schriftelijke motivering bij de voorzitter en een beslissing van het bestuur. Deze motivering moet vóór 01 oktober van het betreffende jaar worden overgemaakt.

 

  11. De leden mogen zichzelf ook expliciet kandidaat stellen voor een bestuursmandaat. Zij informeren hierover de voorzitter minstens twee maanden vóór de verkiezingsdatum en moeten bereid zijn om op vraag van de voorzitter hun kandidatuur op een ledenvergadering te motiveren. Zij mogen hun kandidatuur bij het begin van de verkiezingsvergadering toelichten.

 

  12. De verkiezingen gebeuren met geheime stemming volgens door de secretaris vastgelegde modaliteiten.