ACTIVITEITEN

PROGRAMMA 2023

Dinsdag 3 januari:                                   Uitleg over erfrecht door Proclarius

Dinsdag 7 februari:                                 Dhr. Demarche: NIRAS: Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen.

Dinsdag 7 maart:                                     Waterbeheer in de regio Diest

Dinsdag 4 april:                                       Hof te Rhode met Karl Heinz Lambertz, voormalig President van de Duitse Gemeenschap

Dinsdag 1 mei:                                         Bart De Smet: AGEAS Insurance, Belgische verzekeraar

Dinsdag 5 juni:                                         Uitstap naar de Oost-kantons.

Dinsdag 4 Juli:                                         Evaluatie

 

PROGRAMMA 2022

dinsdag 15 februari                                “Voor of tegen Jeff Hoeyberghs ?” Een pittige analyse door Wim Mertens

Dinsdag 15 maart                                     Digitale communicatie en sociale media. Dieter Van Esch

Dinsdag 19 april                                       Jos Clijsters: Het financieel verhaal na 2008: het Dexia verhaal

Dinsdag 17 mei                                        Waardig Sterven  met Paul Schotsmans

Dinsdag 24 mei                                         Regionale dag in Tongeren

Dinsdag 21 juni                                         Jaarlijkse Uitstap

Dinsdag 1 juli                                            Evaluatie  Berkenhof

Dinsdag 16 augustus                               Barbecue met voskes schieten

Dinsdag 20 september                            OCMW Diest Monique De Dobbeleer

Dinsdag 11 oktober                                 Middeleeuwen in Diest door Michel Van der Eycken

Dinsdag 15 november                            Archeologische opgravingen in Sallagasos door Jan Tiels

Dinsdag 20 december                            Kerstvergadering muzikaal met Marc Bellen & Guy Tulkens

 

PROGRAMMA 2021

Dinsdag 21 september                           Startvergadering: Wat met onze Club in de toekomst, Voorbereiding bestuursverkiezingen

Dinsdag 19 oktober                                Burgemeester Christophe De Graef over onze gemeente

Dinsdag 16 november                           Joris Tulkens "In de ban van Mohammed" De brieven van Nicolas Cleynaerts uit de Arabische wereld. 

Dinsdag 21 december                               Kerstvergadering met bestuurswissel en ontspanning  Geannuleerd wegens coronacrisis  

 

PROGRAMMA 2020

 dinsdag 21 januari                                Karel Peeters over Gerechtelijke Politie

dinsdag 18 februari                              Vida Razavi over “Gevlucht uit eigen land”
 
dinsdag 17 maart                                    Dieter Van Esch over “Impact van de digitalisering"
                                                               Geannuleerd wegens coronacrisis  
 
dinsdag 21 april                                      Jo Vandeurzen: De betaalbaarheid van onze welzijnszorg            
                                                               Geannuleerd wegens coronacrisis         
                                                  
dinsdag 19 mei                                       Regionale contactdag Probus Regio 4 in Tongeren  Uitgesteld
                                                             
dinsdag 26 mei                                       Noël Devisch :  Voedselproblematiek
                                                               Geannuleerd wegens coronacrisis        
 
dinsdag 16 juni                                       Uitstap   Geannuleerd wegens coronacrisis 
              
dinsdag 30 juni                                       Evaluatievergadering in het “Beverbeekhuis”.
                                                              Geannuleerd wegens coronacrisis 
 
dinsdag 18 augustus                              BARBECUE met voskesschieten  
                                                               Geannuleerd wegens coronacrisis 
 
dinsdag 15 september                           de la Marche over “Niras” radioactieve opslag Mol/Dessel  
                                                              Geannuleerd wegens coronacrisis 
 
dinsdag 20 oktober                                Bestuursverkiezingen                                                         
                                                              Monique De Dobbeleir over het “Seniorenbeleid”.
                                                              Geannuleerd wegens coronacrisis 
 
  dinsdag 17 november                          ere-Professor Schotsmans over “Een passend levenseinde”.
                                                               Geannuleerd wegens coronacrisis   
 
                                                              
dinsdag 15 december                            Kerstvergadering met bestuurswissel en ontspanning
                                                               Geannuleerd wegens coronacrisis                                       

 

PROGRAMMA 2019

dinsdag 15 januari                                  DE JACHT IN ALLE ASPECTEN door Luc Jansen en Maarten Goethals
 
dinsdag 19 februari                                 DE KLEINE LUCHTVAART IN BELGIE door Firmin Pieck
 
dinsdag 19 maart                                    HET AVONDLAND : HOPELOOS MAAR NIET VERLOREN door Tony Mary 
 
dinsdag 16 april                                      EEN WANDELING DOOR  DE PSYCHIATRIE
                                                               VAN ANGST NAAR VERWONDERING door Dr. Eric Verhaeghen
 
dinsdag 21 mei                                       NATIONALE ONTMOETINGSDAG PROBUS
 
dinsdag 28 mei                                       WAARHEEN MET DE WINKEL ?  door Kathlijn Quartier
 
dinsdag 18 juni                                       UITSTAP NAAR OOST VLAANDEREN
 
dinsdag 02 juli                                         EVALUATIE Werkvergadering voor de leden
 
dinsdag 20 augustus                               BARBECUE
 
dinsdag 17 september                            DOPING IN DE SPORT door Dr. Roeland Lysens
 
dinsdag 15 oktober                                 HET BELANG VAN STAMCELLEN BIJ LEUCEMIE door Prof.Dr.Marc Boogaerts
 
dinsdag 19 november                             DIPLOMATIE VAN DE E.G. IN RUSLAND door Marc Franco  Amb. o.r.
 
dinsdag 17 december                            KERSTVERGADERING MET OPTREDEN VAN DE MARC BELLEN BAND
 

 

PROGRAMMA 2018

 

dinsdag 16 januari                                   IN DE COULISSEN VAN DE WIELERSPORT door Christophe Vandegoor

dinsdag 20 februari                                  FORENSISCHE PATHOLOGIE door Prof.Dr Wim Van de Voorde

dinxsdag 20 maart                                    OPVANG  SLACHTOFFERS NA TERREUR en  RAMPEN door Dr Guy Borgers

dinsdag 17 april                                        PRINS FILIPS-WILLEM door Fons Bonroy  (nav. 7e verjaardag Probus Diest)

dinsdag 22 mei                                         HET VERZEKERINGSWEZEN door Wauthier Robyns

dinsdag 19 juni                                         UITSTAP NAAR DE OOSTERSCHELDE

dinsdag 3 juli                                             EVALUATIEVERGADERING

dinsdag 21 augustus                                 BARBECUE

dinsdag 18 september                              ONS FEILBARE DENKEN ingeleid door Willy Simons en Eddy Clement

dinsdag 16 oktober                                  JURIDISCHE INSTRUMENTEN VAN RUIMTELIJKE ORDENING

                                                                 door Advocaat Wim Mertens

dinsdag 20 november                              HOE ONS VOEDINGSGEDRAG STUREN van uit duurzaamheid en milieu ?

                                                                 door Liesbet Vrancken Prof. KUL

dinsdag 18 december                        KERSTREUNIE met BESTUURSWISSEL  -   AUDIO-VISUEEL VERSLAG 2018  DOOR TONY MERTENS  

                                                                 LUDIEK INTERMEZZO door Raf Van Attenhoven en Alain Duriau

 

 

PROGRAMMA 2017

dinsdag 17 januari                                                      NIEUWJAARSVIERING met voordracht :

                                                                                        MUZIEKGESCHIEDENIS VAN DIEST door Jan Delvaux

dinsdag 21 februari                                                     ERFENIS- en SCHENKINGSRECHT door Liesbeth Stevens

dinsdag 21 maart                                                        ZWIJGEN DE WETTEN ALS DE WAPENS SPREKEN ? door Jeffrey Sprockeels

dinsdag 18 april                                                          6e VERJAARDAGSVIERING

                                                                                        ONTWIKKELING VAN DE ANTWERPSE HAVEN door Eddy Bruyninckx

vrijdag 19 mei                                                             GLOBALISATIE  EN DE BEPERKINGEN VAN DE VRIJE MARKT  door Paul De Grauwe

 dinsdag 20 juni                                                         UITSTAP NAAR DE HAVEN VAN ANTWERPEN

                                                                                     -   nieuw Havenhuis

                                                                                     - diner in het Pomphuis

                                                                                     - havenbezoek

dinsdag 4 juli                                                             EVALUATIEVERGADERING  door de leden

dinsdag 22 augustus                                              BARBEQUE

dinsdag 12 september                                           REGIONALE VERGADERING voor  de voorzitters en secretarissen van Regio 4 in het Begijnhof in Diest .  

dinsdag 19 september                                           DE VROUW IN DE MAATSCHAPPIJ  door Monique De Dobbeleer  

dinsdag 17 oktober                                                 DEBATVERGADERING   met  Vanessa Saenen  :  HET VLUCHTELINGENPROBLEEM

dinsdag 21 november                                            WIE WAS NICOLAS CLEYNAERTS ? door Joris Tulkens

dinsdag 19 december                                            KERSTREUNIE

                                                                                     FOTOMONTAGE met jaaroverzicht  "Aktiviteiten 2017" door Tony Mertens

                                                                                     DIVERTIMENTO met ludiek intermezzo door Marcel en Paula Van Passel